Kho bãi và hàng hóa

GETSS là một trong những công ty cung cấp dịch vụ kho bãi hàng đầu ở Việt Nam, đây là nền tảng cốt lỗi cho các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi khai thác trên 100,000m2 diện tích kho bãi theo tiêu chuẩn quốc tế trải khắp từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống quản lý kho (WMS) được thiết lập với tiêu chí phù hợp với yêu cầu riêng của khách hàng và mang tính linh hoạt cao, hệ thống cho phép sửa đổi đáp ứng nhu cầu khác nhau của mỗi khách hàng bao gồm lưu trữ thông tin sản phẩm và quản lý hàng tồn kho.

 

GETSS có khả năng cung cấp gói dịch vụ tích hợp với đầy đủ tính năng như quản lý kho hàng, thủ tục hải quan, các dịch vụ phân phối và vận chuyển, nhiều dịch vụ logistics phụ kèm theo dựa trên nhu cầu của khách hàng.