Các trụ sở của GETSS

...

Trụ sở Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà SCSC 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
(Phòng 302)
Điện Thoại: (+84) 283 8478 921
E-mail: info@getss.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/getss.com.vn

 
Trụ sở Bình Dương

Địa chỉ: Ngã tư 550, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Điện Thoại: (+84) 283 8478 921
E-mail: info@getss.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/getss.com.vn